top of page
  • Janick Elferink

BENG | Alles wat je ervan moet weten

Vanaf 1 januari 2021 is BENG een feit. BENG (bijna energie neutrale gebouwen) is een richtlijn dat voortgevloeid is vanuit de nieuwe Europese afspraken (Europese Energy performance of buildings directive EPBD) en dat de oude EPC rekenmethode vervangt. Deze richtlijn dient als doel om de energieprestaties van nieuwe en bestaande woningen en utiliteit op dezelfde, eerlijke en rechtvaardige manier te berekenen en te beoordelen.


Energielabel nu toekomstbestendig

Het nieuwe energielabel is geïnspireerd aan de hand van de drie fundamenten van de trias energetica en bestaat uit drie verschillende indicatoren welke afzonderlijk beoordeeld worden.


EP-1 Energiebehoefte [kWh/m2.jr]

De eerste indicator bepaald hoeveel warmte en koude het gebouw gedurende het jaar nodig heeft om het gewenste binnenklimaat te bereiken. Hierbij worden de isolatiewaarden van de vloeren, gevels, dak, ramen, panelen en deuren beoordeeld. Opvallend is dat nu ook de geometrie en de ligging van het huis ten opzichte van de zon wordt meegenomen. Dit vertaald zich in onder andere de warmtewinst door zontoetreding maar spelen ook vaste overstekken, zoals een overhangende dakgoot, een grotere rol.


EP-2 Grijze energie [kWh/m2.jr]

De tweede indicator geeft aan hoeveel “grijze” energie, in de vorm van gas of elektriciteit, er nodig is om het binnenklimaat op gewenst niveau te houden. Dit kan verminderd worden door met duurzame energiebronnen, zoals PV-panelen en een warmtepomp (gratis energie uit lucht/water), te compenseren.


EP-3 “Groene” energie [%]

De derde indicator kijkt naar de hoeveelheid opgewekte groene energie ten opzichte van de hoeveelheid grijze energie. Deze indicator is eenvoudig te verhogen door bijvoorbeeld het toepassen van PV-panelen. Bij nieuwbouw gelden hier strenge eisen voor, wat bijna altijd betekend dat bijna elke woning of utiliteitspand met PV-panelen uitgerust dient te worden.


Elk nieuw of sterk gerenoveerd gebouw krijgt vanaf nu te maken met criteria voor elke BENG indicator. De eerste indicator wordt vaak al behaald door de huidige regels van het bouwbesluit te volgen. De tweede en derde indicator vergt meer aandacht aan bouwkundige constructies en installatietechnische keuzes. Dit vereist in het ontwerpproces al een vroegtijdige samenwerking tussen bouwbedrijven, installateurs en energieprestatie adviseurs. Susthermo kan u hierin vroegtijdig al ondersteunen.


Compenseren met PV-panelen verleden tijd

Tot eind 2020 kon de energielabel nog

opgekrikt worden door simpelweg je dak vol te leggen met zonnepanelen. De nieuwe methode heeft hier een eind aan gemaakt. Terecht als je het mij vraagt. Het is natuurlijk onbegrijpelijk om een slecht geïsoleerde woning met behulp van zonnepanelen als iets positiefs te bestempelen (lees label A). Dit was uiteraard goed voor de PV-panelen branche, maar geeft een totaal verkeerd beeld van de staat van de Nederlandse woningen en gebouwen. Door de nieuwe BENG methodiek hebben PV-panelen alleen nog invloed op EP-2 en EP-3 en blijft EP-1 puur gefocust op de energievraag voor het conditioneren van het binnenklimaat.


Uitdaging voor nieuwbouw & utiliteitspanden

Gaat u een woning of gebouw verkopen, verhuren of nieuw bouwen? Dan is het vaststellen van een energielabel verplicht. Voor bestaande woningen zijn er nog geen eisen aan het labelniveau gesteld. Voor nieuwbouw en utiliteit is dit anders. Nieuwbouw moet aan minimale vereisten voldoen en dagen hiermee de projectontwikkelaar en de bouwer uit om hierin essentiële stappen te nemen. De regels hiervoor zijn in het bouwbesluit en REG (regeling energieprestatie gebouwen) terug te vinden. Voor utiliteitsgebouwen zal er vanaf 2023 de verplichting van minimaal label C gelden en label A in het jaar 2030. Bij het niet behalen van deze vereiste kan ervoor zorgen dat het pand niet meer verhuurt of gebruikt mag worden. Hiervoor is wetgeving nog in de maak en zal naar verwachting later dit jaar nog definitief worden.


272 weergaven0 opmerkingen

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page