top of page

Voorbereiding bezichtiging

Om een energielabel te bepalen wordt de actuele bouwkundige & installatietechnische staat van uw woning of gebouw vastgesteld. Wanneer detail informatie ontbreekt zal er met standaard waarden gerekend moeten worden wat in sommige gevallen een negatieve invloed op uw energielabel heeft. Tekeningen, beschrijvingen en facturen kunnen helpen om een zo gedetailleerd mogelijk beeld van uw gebouw te krijgen wat uw energielabel ten goede komt.

 

Hieronder vindt u een lijst met informatie die uw energielabel kunnen helpen verbeteren. Indien u beschikt over een of meerdere van deze documenten kunt u deze tijdens de bezichtiging laten zien. Indien u deze informatie digitaal heeft kunt u die ook voorafgaand aan de bezichtiging mailen naar info@susthermo.nl. Al het toegezonden materiaal zal met zorg en volgens de gestelde privacy richtlijnen behandeld worden. 

Bouw & Renovatie

 • Bouwtekeningen

 • Factuur/leveringsbron (na-)isolatiematerialen

 • Factuur/leveringsbron ramen & deuren

Installatietechniek

 • Factuur PV-panelen of zonthermisch systeem

 • Installatietechnische beschrijvingen:

  • Verwarming en/of koelinstallatie

  • Tapwater systeem

  • Ventilatiesysteem

  • Verlichtingssysteem [Utiliteit]

bottom of page