top of page
  • Janick Elferink

Kantoren opgelet: nog 31 maanden tot label C verplichting

Met nog 31 maanden op de klok zal vanaf 1 januari 2023 elk kantoorpand tenminste energielabel C moeten hebben. Ondanks het feit dat deze wetgeving al in 2018 in het bouwbesluit 2012 is opgenomen, moet de helft van alle kantoorpanden nog actie ondernemen. Zo heeft een groot deel van deze groep (31.000) nog geen energielabel laten registreren en zal hier bovenop nog een groot deel hiervan stappen moeten ondernemen om tenminste op label C of beter uit te komen.


Waarom deze verplichting

De label C verplichting is voortgekomen uit het energieakkoord wat in 2013 tussen 47 maatschappelijke partijen, vakbewegingen, milieuorganisaties en financiële instellingen is gesloten. Dit akkoord is een vertaling van het Klimaatakkoord vanuit Parijs en dient als doel om concrete stappen richting een CO2 arme samenleving te maken. In 2018 is vastgelegd dat alle kantoorpanden in Nederland in 2023 label C of beter dient te zijn. Dit ligt in lijn met het toekomstperspectief van tenminste label A in het jaar 2030 en energie neutrale kantoorpanden in 2050.


Geld het voor alle kantoorpanden?

Het betreft alleen de kantoorpanden die voldoen aan de volgende kenmerken:

  • Kantoor is groter dan 100m2;

  • Meer dan 50% van de gebruiksoppervlakte heeft een kantoorfunctie;

  • Het gebouw is over 2 jaar nog in gebruik als kantoor (geen sloop, transformatie of onteigening);

  • Het gebouw is geen monument.

Daarnaast zijn de vastgoedeigenaren verantwoordelijk. Als u dus huurder bent van een kantoorpand hoeft u niets te doen. Hoogstens kunt u de eigenaar eraan helpen herinneren.


Handhaving

De handhaving zal vanaf 1 januari 2023 naar verwachting in eerste instantie corrigerend zijn maar zal naar verwachting, bij wegblijven van acties vanuit de eigenaar, al snel overgaan op verdere stappen in de vorm van dwangsommen van meer dan €20.000,- of zelfs met sluiting tot gevolg. De handhaving zal op gemeentelijk niveau uitgevoerd gaan worden.


Energieprestatie kantoorpanden

Tot en met 31 december 2020 werden de labels uitgedrukt in de vorm van energieprestatie coëfficiënt (EPC) & Energie Index (EI). Label C had dan ook een EI van 1,3. Alle panden met een EI hoger dan 1,3 dienen dan ook actie te ondernemen om dit te verbeteren. Met name kantoorgebouwen vóór het jaar 2000 zijn vaak slecht geïsoleerd, hebben nog oude gasketels en verlichten nog met TL bakken. Het is dan ook zorg om hierin verandering in aan te brengen. Vanaf 2021 wordt de energielabel volgens de nieuwe methode (NTA 8800) berekend. Dit is een meer gedetailleerde methode waarbij de prestaties van een gebouw in 3 delen wordt opgedeeld (EP-1, EP-2 & EP-3). Hierbij wordt er specifiek gekeken naar de warmtebehoefte van het pand (EP-1), behoefte aan fossiele energie (EP-2) en het aandeel duurzaam opgewekte energie (EP-3). De eerste twee waarden worden uitgedrukt in het aantal kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar. EP-3 wordt uitgedrukt in procenten. Om een energielabel-C te verkrijgen dient het jaargebruik aan fossiele energie (EP-2) kleiner te zijn dan 225[kWh/m2].


Gebruik van natuurlijke momenten

Aangezien er nog maar een beperkte tijd is om actie te ondernemen is het genoodzaakt om nu alvast na te denken over natuurlijke momenten van onderhoud en/of renovatie. Nu is juist het ideale moment om bijvoorbeeld het oude lekkagegevoelige dakbedekking te vervangen en direct te combineren met verbeterde dakisolatie en plaatsing van zonnepanelen. Hierdoor wordt er zo efficiënt mogelijk met geld en tijd omgegaan en zijn de investeringen te plannen. Een andere gouden combinatie is het combineren van na-isolatie van gevels en daken met het vervangen van een cv-ketel voor een duurzamer verwarmingssysteem. Door verbeterde isolatie daalt de warmtebehoefte waardoor uw pand efficiënt en duurzaam verwarmd kan worden met bijvoorbeeld een warmtepomp. Hiermee kunt u al grote labelstappen zetten en uw kantoorpand toekomstbestendig maken.


Financiering & subsidie mogelijkheden

Het is een illusie om te denken dat een pand alleen bij aanschaf geld kost. Een pand is een investeringsobject wat gedurende zijn levensduur meerdere malen investeringsinjecties nodigt heeft om gezond en toekomstbestendig te blijven. Het verduurzamen van het pand verhoogt niet alleen de vastgoed waarde waardoor het aantrekkelijker is bij verhuur en verkoop, maar zorgt er ook voor dat de maandelijkse terugkerende lasten voor gas en elektra worden verminderd. Zeker met de sterk stijgende gas en elektra prijzen in het vooruitzicht wordt het steeds aantrekkelijker om deze stap in verduurzaming te zetten. Alle energie die je namelijk niet gebruikt hoef je ook niet te betalen en staat dus direct aan de goede kant van de balans. Om de investeringsdruk te verlichten zijn er verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar. Denk hierbij aan de EIA, MIA, VAMIL & ISDE. Aangezien het onduidelijk is of deze subsidiemogelijkheden in 2023 alsnog beschikbaar zijn is het verstandig om er nu al in te verdiepen en er maximaal gebruik van te maken. Belangrijk om te weten is dat het Bouwbesluit geen investeringen afdwingt wanneer de terugverdientijd van maatregelen groter is dan 10 jaar. Dit betekent dus dat de label C verplichting alleen geldt als maatregelen binnen 10 jaar kan worden terugbetaald. In de praktijk blijkt dat dit zeker haalbaar is.


Wat levert het op?

Er zijn twee manieren om hiernaar te kijken. Vanuit het directe resultaat volgt een daling van de vaste lasten op gas en/of elektra, CO2-reductie en stijging van vastgoedwaarde. Daarnaast zijn er ook indirecte verbeteringen waar niet direct aan gedacht wordt. Denk hierbij aan het verbeteren van de productiviteit van uw werknemers door slimme ventilatie, constantere temperatuur huishouding, verbeterde akoestiek door isolatie, verbeterde concentratie door slimme ledverlichting. Afhankelijk van het welk onderzoek er gevolgd wordt ligt de opbrengst in productiviteit tussen de 10 tot 15% en kan het ziekteverzuim zelfs tot 35% verlaagd worden. Uiteraard versterkt het ook uw bedrijfsimago wat nieuwe mogelijkheden kan bieden.


Label verbeteradvies

Susthermo kan u helpen om uw kantoorpand naar een hogere label te krijgen. We brengen de huidige energielabel in kaart en adviseren u welke maatregelen u kunt treffen om de gewenste labelsprong te maken. Zo voorkomt u dat onnodig verkeerde keuzes worden gemaakt die soms juist een averechts effect kunnen hebben. Geïnteresseerd? Kijk dan op onze website om onze aanpak te bekijken en contact op te nemen.

64 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page