top of page
  • Foto van schrijverSusthermo B.V.

Wet Kwaliteitsborging: Waarom tussentijdse controles cruciaal zijn!

De bouwsector ondergaat momenteel ingrijpende veranderingen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) die vanaf 1 januari van kracht is. Deze nieuwe wet moet ervoor gaan zorgen dat fouten in de bouw op het gebied van constructie, (brand)veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid naar nul worden gebracht. Hierbij worden de eisen vanuit de omgevingswet en onder andere Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) als ondergrens gesteld.


Wet kwaliteitsborging bouwfouten


WKB voor wie?

De WKB geldt vanaf 1 januari voor alle nieuwbouw projecten met gevolgklasse 1. Onder deze gevolgklasse vallen:

  • Woningen

  • Bedrijfsgebouwen met maximaal 2 bouwlagen

“Vergunningsvrije” verbouwingen en renovaties aan bestaande gebouwen vallen onder gevolgklasse 0 en zullen naar verwachting vanaf 2025 onder de WKB gaan vallen. De WKB heeft op bijna alle betrokken partijen in de WKB invloed.De 6 belangrijkste veranderingen

De belangrijkste zes veranderingen vanuit de WKB en omgevingswet zijn als volgt:


  1. Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers. Een actuele lijst van borgers is hier te vinden.

  2. De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.

  3. De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.

  4. Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.

  5. Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

  6. De gemeente (bevoegd gezag) geeft een vergunning voor ingebruikname van het pand. Zonder deze vergunning mag er geen sleuteloverdracht plaats vinden. Er wordt dus geen vergunning meer bij ontwerp afgegeven maar alleen bij oplevering.Het WKB proces


WKB proces overzicht


Tussentijdse controles Noodzakelijk

Architecten, aannemers, bouwbegeleiders en installateurs kennen de onvoorspelbaarheden tijdens de nieuwbouwfase maar al te goed. Geplande producten blijken onverwacht niet beschikbaar, wat leidt tot aanpassingen, kostenstijgingen, verschuivingen in de indeling, en last-minute toevoegingen zoals zonneschermen. Elke wijziging, van een iets groter raam tot een verandering in de locatie van deuren, moet zorgvuldig worden beoordeeld. Deze aanpassingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor BENG-berekeningen, MPG-berekeningen, daglichtevaluaties, koude/warmteverliesberekeningen, ventilatiesystemen (type A/C), constructieberekeningen, en meer.


Controles door experts & Externe KwaliteitsBorgers (EKB’er) zijn cruciaal om problemen bij de eindcontrole door de WKB'er te vermijden en kostbare aanpassingen te voorkomen, waarvan de lasten uiteindelijk bij de aannemer terechtkomen.Ontzorgen tijdens Ontwerp tot Oplevering

Als experts in duurzame en gezonde gebouwen, ondersteunen wij onze opdrachtgevers vanaf de conceptontwerpfase tot oplevering bij het voldoen aan de eisen vanuit het BBL. Wij zijn de externe kwaliteitsborger (EKB’er) die je nodig hebt. Nieuwsgierig naar onze aanpak? Klik hier voor meer informatie.45 weergaven0 opmerkingen

ความคิดเห็น


ปิดการแสดงความคิดเห็น
bottom of page