Eco-vriendelijke gebouwen

MPG berekening

Milieu Prestatie Gebouw

De MPG berekening, beter bekend als de MilieuPrestatieGebouw berekening, is verplicht voor nieuwbouwwoningen. De MPG berekening is een belangrijke indicator in het bepalen van hoe duurzaam het materiaalgebruik van een gebouw of woning is. De MPG score laat zien of het gebouw voldoet aan de milieueisen van het bouwbesluit. Hoe lager de MPG-score, hoe milieuvriendelijker het materiaalgebruik. Sinds juli 2021 ligt de eis voor MPG voor nieuwbouw woningen op 0.8 en voor kantoorpanden groter dan 100m² op 1.0 en is verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Wij stellen graag voor u de MPG berekening op en helpen u met het verlagen van het MPG score.

Benodigde informatie

Om een correcte MPG berekening uit te kunnen voeren zijn de volgende documenten benodigd:

  • Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten

  • Detailtekeningen 

  • Constructietekeningen

  • BENG berekening

  • Project / bestek omschrijving